Privacy Verklaring

1. Algemeen

Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V., hierna Henkel genoemd, respecteert de privacy van elke persoon die onze website bezoekt. Nu willen we u informeren over het soort gegevens dat door Henkel wordt verzameld en hoe ze worden gebruikt. U zult ook leren hoe u de rechten van de betrokkenen kunt uitoefenen.

Eventuele wijzigingen in deze Data Protection Statement zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Dit stelt u in staat om u op elk moment te informeren over welke data we verzamelen en hoe we deze data gebruiken.

Deze Data Protection Statement is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de websites van Henkel.

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit:

Henkel Belgium N.V. : Esplanade 1, 1020 Brussels, België

Henkel Nederland B.V.: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland

Henkel gebruikt persoonlijke gegevens in de eerste plaats om deze website aan de gebruikers te verstrekken. Elke verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op basis van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of als de respectievelijke gebruiker met Henkel heeft ingestemd. Henkel bewaart en verwerkt gegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde data. Dit omvat: het IP-adres of de apparaat-ID die aan het respectievelijke eindapparaat is toegewezen en die we nodig hebben voor het verzenden van de gevraagde inhoud (bijv. in het bijzonder inhoud, teksten, afbeeldingen en productinformatie, evenals gegevensbestanden die worden geleverd om te downloaden, etc.), de activiteit van de gebruikers in de context van de website, het type van het respectievelijke eindapparaat, het gebruikte type browser en de datum en tijd van gebruik.

Henkel bewaart deze informatie maximaal 7 dagen met het doel misbruik te herkennen en te vervolgen.

Henkel gebruikt deze informatie ook voor het verbeteren van de presentatie van de dienst, functies en functionaliteiten en voor algemene beheerstaken.

Daarnaast verwijdert of anonimiseert Henkel de gegevens over het gebruik, inclusief de IP-adressen, zonder onnodige vertraging zodra ze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van de gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de levering van de website; of (2) Henkel een hoger legitiem belang heeft om de functionaliteit en de foutloze werking van de website te verzekeren en te verbeteren en dat deze is afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

3. Cookies, Pixel, Vingerafdrukken

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of soortgelijke technologieën) worden alleen toegepast met uw voorafgaande toestemming. Meer informatie over de door onze website gebruikte cookies en hun doeleinden vindt u in ons Cookiebeleid. Daar vindt u ook informatie over hoe u uw toestemming voor de toekomst kunt intrekken.

Uw voorkeur is ingesteld voor het genoemde domein, per browser en computer. Daarom moet u, als u onze website thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt, de opslag van gegevens met elk apparaat of elke browser weigeren.

4. Jow rechten als betrokkene / Data Protection Officer

U kunt te allen tijde het recht op toegang tot uw gegevens doen gelden. Bovendien kunt u, mits aan de betreffende eisen wordt voldaan, de volgende rechten doen gelden:

Recht op correctie

Recht op wissen

Recht op beperking van de verwerking

Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Recht op gegevensdraagbaarheid (vanaf 25 mei 2018)

5. Recht van bezwaar

In het geval van verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd op basis van een legitiem belang van Henkel, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten, tenzij Henkel belangrijke redenen voor de verwerking kan aantonen die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient om te beweren, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims.

In deze gevallen, of als u andere vragen of wensen heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail of een brief sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming, compliance.benelux@henkel.com

Disclaimer: De betaling wordt direct uitgewisseld tussen het bedrijf (bijv. salonhouder) en de koper (bijv. klant) met de PayPal-oplossing.
Wij (helpyoursalon) bieden alleen de service aan om de link te genereren. Het bedrijf neemt het risico en de verantwoordelijkheid voor de betaling. De inkomsten van de online vouchers kunnen invloed hebben op de eventuele overheidssubsidies. Bespreek dit met jouw financieel adviseur.